Qlobel levert een bijdrage aan het opzetten van duurzame ketens, innovatie en een hoge kwaliteit van het eindproduct.

Over

Over Qlobel

Qlobel gaat over innovatie, verduurzamen en slimme producten & processen in ketens. Onze bijdrage is vernieuwing in beweging brengen en starten met demonstraties waarmee innovaties en vernieuwing in de markt duidelijk toepasbaar worden in de praktijk. Genereren van idee├źn, kennis en leren staan hierin centraal.

Qlobel turn-key projecten

Een belangrijk product van Qlobel is het ontwerpen en verhuren (lease) van een turn-key productiekas met een waterteeltsysteem voor de teelt van bladgewassen zoals sla en paksoi. Zowel het product als de productiewijze moeten bijdragen aan een gezonde voedselketen en een duurzame samenleving. We richten ons op duurzaam produceren van kwaliteitsproducten.

Belangrijke voordelen voor de klant bij gebruik van deze lease turnkey waterteelt kas zijn:

Door gebruik te maken van moderne productiemiddelen vergroot de kans om beter te sturen van smaakvolle producten in de gewenste aantallen per dag.

De belangrijkste voordelen van waterteelt zijn het produceren van schone en smaakvolle producten op een vooraf afgesproken tijdstip en het telen zonder fossiele energie in een circulair teeltsysteem.

Duurzaamheid

Circulaire economie

Wij stimuleren de circulaire economie. In het ontwerp nemen wij naast de wensen van de klant (keten) ook de kansen voor de circulaire economie mee.

Drone zaait 10 hectare klaverzaad in een uur

Nieuwe aanpak doorzaaien van grassen en kruiden in blijvend grasland. Met drones is het mogelijk om Just in Time op de juiste plekken te zaaien. Deze aanpak gaat slim om met data en kan zonder de bodem te verdichten en zonder fossiele brandstoffen worden uitgevoerd.

Circulaire economie

Het kan wel. De omstandigheden bepalen de oplossing in veel gevallen. Maar je moet dan wel de stappen zelf zetten.

Circulaire economie

Wij onderschrijven de 17 Global Goals.

Wij maken de productie locaties passend in het landschap met oog voor de natuur en waterberging.

Herstellen biodiversiteit onder veranderende omstandigheden. Spanje, toenemende erosie door achteruitgang bodems.

Innovatie

Het belang van innovatie bij de productie van bladgewassen om onze doelen te realiseren: Betere kwaliteit product, schonere productie, minder water gebruik, vrij van fossiele brandstoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar nul. Dit is te realiseren door slim te ontwerpen en kennis te halen uit meerdere sectoren.

Succesvol innoveren: Maak het concreet, focus op een item in je organisatie en kijk wat er beter kan, vraag op tijd in je netwerk advies, en verlies het overzicht niet op het geheel. Maar vooral belangrijk is: Vertrek!

Innovatie en vernieuwing, uitleg wat is innovatie.

New business innovation, uitleg hoe dit werkt.

Snoepjes zijn snoepjes

Matthieu Weggeman, innoveren doe je samen

Voorbeelden van duurzame innovaties in de keten.

Klimaatneutraal produceren

Heineken brouwerij gaat klimaatneutraal produceren

Duurzame logistiek

Duurzame logistiek

Duurzame grondstoffen

Duurzame grondstoffen

Visies op ondernemen in de samenleving, sociaal ondernemen , Talitha Muusse

Contact

Qlobel BV
Postbus 1092
2340 BB Oegstgeest
info@qlobel.com

ir A.E.Jansma (Arjan)
arjanjansma@qlobel.com
tel: 06-51078309

KvK 66680794
TriodosBank NL88 TRIO 0212 2675 31
BTW-nummer 856659095B01